- Доставките се изпращат от нашия магазин в София. Условията за доставка зависят от местоположението на купувача до 3 работни дни зависимост от отдалечеността на адреса на купувача.

- Стоките се изпращат на следващия работен ден след получаване на плащането по нашите сметки.

- Цената за доставка в България e 5 лв

- Цени за доставка до различни дестинации


Destination

From 0 kg up to 0,250 kg From 0,251 kg up to 0,350 kg From 0,351 kg up to 0,500 kg From 0,501 kg up to 1 kg From 1,0001 kg Up to 2 kg From 2,0001 kg up to 4 kg
Asia 7 Euro 7.50 Euro 9 Euro 13.85 Euro 20 Euro 28 Euro
Central America/Atilla 7 Euro 7.50 Euro 9 Euro 13.85 Euro 20 Euro 28 Euro
Europe 5 Euro 6 Euro 7 Euro 11 Euro 16.50 Euro 25 Euro
Europe non- EU 5 Euro 6 Euro 7 Euro 11 Euro 16.50 Euro 25 Euro
North America 7 Euro 7.50 Euro 9 Euro 13.85 Euro 20 Euro 28 Euro
Oceania 7 Euro 7.50 Euro 9 Euro 13.85 Euro 20 Euro 28 Euro
South America 7 Euro 7.50 Euro 9 Euro 13.85 Euro 20 Euro 28 Euro