- Доставките се изпращат от нашия магазин в София. Условията за доставка зависят от местоположението на купувача до 3 работни дни зависимост от отдалечеността на адреса на купувача.

- Стоките се изпращат на следващия работен ден след получаване на плащането по нашите сметки.

- Цената за доставка в България e 5 лв без ДДС

- Цени за доставка до различни дестинации

Destination From 0 kg up to 0,250 kg From 0,251 kg up to 0,350 kg From 0,351 kg up to 0,500 kg From 0,501 kg up to 1 kg From 1,0001 kg Up to 2 kg From 2,0001 kg up to 4 kg
Asia 7.40 Euro 8.30 Euro 9.70 Euro 14.30 Euro 20.40 Euro 29.65 Euro
Central America/Atilla 7.40 Euro 8.30 Euro 9.70 Euro 14.30 Euro 20.40 Euro 29.65 Euro
Europe 5.80 Euro 6.60 Euro 7.70 Euro 11.20 Euro 17.08 Euro 29.65 Euro
Europe non- EU 5.80 Euro 6.60 Euro 7.70 Euro 11.20 Euro 17.08 Euro 29.65 Euro
North America 7.40 Euro 8.30 Euro 9.70 Euro 14.30 Euro 20.40 Euro 29.65 Euro
Oceania 7.40 Euro 8.30 Euro 9.70 Euro 14.30 Euro 20.40 Euro 29.65 Euro
South America 7.40 Euro 8.30 Euro 9.70 Euro 14.30 Euro 20.40 Euro 29.65 Euro

Цените са без ДДС

Експресна доставка до Румъния и Гърция 

Destination From 0 kg up to 1 kg From 1.00001 kg up to 2 kg From 2.00001 up to 3 kg From 3.00001 kg up to 4 kg
Romania 6.39 Euro 6.69 Euro 6.99 Euro 7.29 Euro
Greece 7.66 Euro 8.94 Euro 10.22Euro 11.50 Euro

Цените са без ДДС