Политиката за връщане е в съответствие с българското законодателство Закон за защита на потребителите, чл. 55

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор без никакво обезщетение или неустойка и без да посочи причина в срок от 14 работни дни от датата на получаване на стоката. Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност в първоначалния си вид през периода по ал. 1. В случай на оттегляне от потребителя от получените стоки и спазването на разпоредбите, описани в чл. 55 от Закона за защита на потребителите, РОЗА ВАЛИС ЕООД е длъжна да възстанови платената от потребителя сума за закупуване на стоката.